Services


Vores servicesVi udfører alt indenfor VVS-arbejde, blandt andet:


•Udskiftning og reparation af sanitet, faldstammer og rørinstallationer

•Blikarbejde

•Varmesystemer; fjernvarme og centralvarme

•Gas

Badeværelse og køkken

•Ejendomsservice

OPTIMALT VARMESYSTEM


Hvis varmesystemet ikke fungerer optimalt, tager det længere tid, før dit hjem er opvarmet. Det kan du både mærke på temperaturen og aflæse på varmeregningen - et ineffektivt varmesystem er dyrt i drift. Vi tilbyder at komme ud og tjekke jeres varmecentral og komme med eventuelle alternativer, hvis I ønsker dette.
På denne måde kan du optimere din varmeløsning og få mest muligt ud af den


•Vi udfører reparation og udskiftning af radiatorventiler

•Udskiftning af radiatorer

•Udskiftning af pumper

•Alt service i varmecentralBLIKARBEJDE I HØJ KVALITET


•Facadearbejde i zink og kobber

•Inddækning af skorstene og kviste

•Inddækning af skotrender, altaner, kviste og karnapper

•Installation og reparation af tagrender og nedløb

•Tag og facade i skifer